ANONYM KOMMUNIKATION

Här lämnar du en anonym rapport om allvarlig risk/missförhållanden/oegentlighet

Detta formulär används vid skriftlig rapportering enligt lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar – den så kallade visselblåsarlagen. Lämna dina uppgifter så detaljerat som möjligt. Då kan vi snabbare bedöma om en utredning av rapporteringen kan starta.


När du väljer att vara anonym, kommer du inte att få någon bekräftelse eller återkoppling.