Tjänster

Vi vänder oss till företag, offentliga sektorn och privat personer med våra tjänster och åtar oss stora som små uppdrag. I våra entreprenader har vi ett väl fungerande samarbete med duktiga underentreprenörer inom alla berörda verksamhetsområden.

Vad vi erbjuder?

Åkesson Bygg erbjuder ett brett utbud av bygg och anläggningstjänster. Vi tar hand om helheten och hjälper Dig genom hela byggprocessen. Med vår långa erfarenhet och breda kompetens bistår vi gärna med projektering och förslag kring det som ska utföras.
Våra tjänster kan innefatta uppdrag som:

Ombyggnation av Industrier

Bygguppdrag åt Företag

Byggnation till Kommun och landsting

Nybyggantioner djurstallar och lantbruksbyggnader

Anläggningsarbeten (broar och dammar)

Nybyggnation/renoveringsarbete för Bostadsrättsföreningar

Återställande av skador åt Försäkringsbolag

Nybyggnation/renoveringsarbete för Privatpersoner

Några av våra glada kunder