Hållbarhet

Vi vill att våra kunder ska uppleva att våra produkter och tjänster ska möta och helst överträffa deras kvalitetsförväntningar samt att dem produceras och levereras enligt goda miljö-, tillverknings- och arbetsförhållanden. För oss är det en självklarhet att verksamheten bedrivs på ett korrekt sätt ur ett etiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. Vi värnar om god affärsetik samt strävar efter långsiktiga relationer. Att bidra till ett hållbart samhälle är en central fråga för oss och en viktig del i företagets fortsatta framgångar.

Vi arbetar enligt en övergripande hållbarhetsstrategi kopplad till FN’s globala mål. Vi är certifierade enligt FR2000 sedan 2016 vilket är ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö- och arbetsmiljö.

Vi har en fastställd uppförandekod som beskriver de riktlinjer vi förhåller oss till i vår verksamhet.Våra VärderingarFör att utvecklas och nå våra fastställda mål har vi valt att arbeta efter fem värdeord. Dessa ligger till grund för vår företagskultur och fungerar som vägledning både i vardagen samt för alla framtida beslut.


VisselblåsningHar du misstankar om att det finns missförhållanden och/ eller oegentligheter så har du möjlighet att öppet- eller anonymt kommunicera detta med oss.


LedningssystemVi håller en god struktur, kontroll och systematik i vårt arbete med kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Därför valde vi FR2000.