VÅRA VÄRDERINGAR

För att utvecklas och nå våra fastställda mål har vi valt att arbeta efter fem värdeord. Dessa ligger till grund för vår företagskultur och fungerar som vägledning både i vardagen samt för alla våra beslut.

Vi är medlemmar av UN Global CompactUN Global Compact är ett strategiskt initiativ för företag. Medlemmarna lovar att anpassa sin verksamhet efter tio principer inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.
Globala Målen – För Hållbar UtvecklingVi har valt att följa UN’s globala mål om en långsiktig vision för en hållbar utveckling.

Läs mer om vår uppförandekod (Code of Conduct):