ÖPPEN KOMMUNIKATION

Här lämnar du en öppen rapport om allvarlig risk/missförhållande/oegentlighet

Detta formulär används vid skriftlig rapportering enligt lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar – den så kallade visselblåsarlagen. Lämna dina uppgifter så detaljerat som möjligt. Då kan vi snabbare bedöma om en utredning av rapporteringen kan starta.


Du kommer att få en bekräftelse på att vi har mottagit din rapport inom sju dagar från mottagandet.